Integration som fungerar

Det är uppenbart att integrationen inte fungerar i Sverige. Det tar i dag nio år innan hälften av de nyanlända i Sverige jobbar.

De enkla jobben behöver bli fler, liksom vägarna till det första jobbet. Samtidigt måste kraven på att göra sig anställningsbar och skaffa sig ett jobb bli mycket tydligare.

Integration är också mer än ett jobb. Vi behöver se till att information om svenska värderingar och hur Sverige fungerar ges till alla – tidigt. Integrationsplikt bör därför införas i Sverige. Med integrationsplikt stärker vi arbetslinjen och minskar jobbklyftan. Samtidigt ska vi vara tydligare med vikten av jämställdhet, barns och homosexuellas rättigheter och att vi inte accepterar förtryck, oavsett om det handlar om heder, kultur eller religion.

En fungerande och långsiktigt hållbar migrationspolitik går också hand i hand med en fungerande integration. Därför vill vi införa:

  • 100 timmars obligatorisk samhällsinformation, med samhällstest.
  • Utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens.
  • Ansträngningar för att lära sig svenska ska krävas för permanent uppehållstillstånd.
  • Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet.
  • Bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.
  • Sänkta anställningskostnader med ett enda krångelfritt stöd – förstärkta nystartsjobb.
  • Nyanlända som kommit till Sverige, men inte arbetar, ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden.
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss