Nyhetsartikel
9 nov 2015

Insatser för att hantera flyktingkrisen

På en pressträff i dag presenterade Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson ett antal omedelbara åtgärder som krävs för att hantera den akuta flyktingkrisen.

- Flyktingkrisen innebär en ohållbar situation för Sveriges del. Migrationsverket konstaterar att boendeplatserna börjar ta slut, handläggningstiderna är mycket långa – i vissa fall upp till två år - och kommuner runt om i landet signalerar att grundläggande välfärdsåtaganden inte klaras av. Samtidigt finns inga tecken på att flyktingströmmarna till Sverige minskar. Därför presenterar Moderaterna i dag konkreta förslag för ordning och reda i asylhanteringen, steg för ett effektivare arbete med återvändande samt tydliga krav på EU, säger Kinberg Batra. 

- Läget är akut och vi måste nu genomföra det Alliansen och regeringen är överens om så snart som möjligt. Sverige måste även anpassa sig till det som sker runt oss i övriga EU-länder. Tysklands regering diskuterar en rad skärpta åtgärder som skulle påverka även Sverige. En harmonisering av svenska regler gentemot exempelvis Tyskland är prioriterat, säger Svantesson. 

Moderaternas förslag på insatser för att hantera flyktingkrisen:

Tillfälliga gränskontroller ska införas och de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige. 

Det är uppenbart att EU:s gemensamma regler för asylmottagande inte fungerar tillräckligt väl. Att Dublinförordningen inte följs eller implementeras i tillräckligt hög grad i medlemsländerna får särskilda konsekvenser för Sverige.
Under perioden med tillfälliga gränskontroller ska Sverige se över andra EU-länders lagstiftning på området i syfte att harmonisera våra regler med exempelvis Tysklands. 

Återvändandeprocessen ska effektiviseras och gå snabbare 

Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. Detta är särskilt viktigt i den akuta situation Sverige är i.

Regeringen måste nu på alla nivåer arbeta för att fler med avslagsbeslut lämnar landet. Polisen måste ges det stöd som behövs och regeringen behöver driva återvändandefrågor i internationella kontakter på ett helt annat sätt än vad som hittills gjorts. Att få på plats återtagandeavtal med berörda länder är en del i arbetet framåt. Vi vill se en tidtabell för hur regeringen ska arbeta med frågan. Svenskt bistånd ska även kunna villkoras mot vissa av de länder det rör sig om.

Sverige ska kräva lägre EU-avgift

Sverige är i dag nettogivare till EU. Samtidigt har vi tagit ett betydligt större ansvar än de flesta andra EU-länder och de offentliga finanserna påverkas nu av kostnadsökningar i miljardklassen. Enligt EU-kommissionens prognos, som publicerades i torsdags, kommer budgeteffekten för migrationen bli klart störst i Sverige.

Sveriges stora ansvarstagande i flyktingkrisen måste nu få genomslag även i vår avgift till EU. Regeringen bör på EU-nivå driva att Sveriges avgift under kommande år ska sänkas till följd av det stora ansvar vi tagit. 

Bifogat är presentation från pressträffen samt pm med förslagen.