Nyhetsartikel
13 nov 2017

Inbjudan till försvarsseminarium i riksdagen den 29 november

Moderaterna i försvarsutskottet bjuder in till försvars- och säkerhetspolitiskt seminarium i riksdagen den onsdagen den 29 november.

Carolina Vendil Pallin kommer tala om utvecklingen i Ryssland ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Frågan om vart Ryssland går kommer att aktualiseras av det ryska presidentvalet i mars-april 2018 och möjligheten att Vladimir Putin väljs till en fjärde mandatperiod. Lars Fredén kommer att berätta om hur ledarna i Peking ser på resten av världen. Nyligen avslutades det kinesiska kommunistpartiets kongress vilken beskrivs som ett steg i ännu mer självmedveten riktning.

Det finns en stor politisk enighet kring att det svenska försvaret behöver mer resurser för att möta det försämrade omvärldsläget. Till exempel har vi moderater sagt att försvarsutgifterna ska uppgå till två procent av BNP. Men, vad ska pengarna gå till? Dennis Gyllensporre kommer att tala om hur Försvarsmakten ser på omvärldsutvecklingen och vilka förmågor som behövs för att möta utmaningarna. Slutligen berättar Oscar Karlflo om den svenska insatsen i Mali och vad Sverige kan bidra till genom militär närvaro i en av världens mer instabila regioner.   

På seminariet kommer även Gunnar Strömmer tala om moderat försvarspolitik och Hans Wallmark om bland annat Försvarsberedningens arbete. Slutgiltigt program med körschema kommer att skickas ut i god tid före seminariet.

Deltagare:
Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare
Lars Peter Fredén, Sveriges ambassadör i Kina 2010-2016, numera fristående konsult och ledamot av KKrVA
Carolina Vendil Pallin, Rysslandsexpert på FOI och ledamot av KKrVA
Dennis Gyllensporre, Chef för ledningsstaben på Försvarsmakten och ledamot av KKrVA
Oscar Karlflo, kanslichef hos Reservofficerarna och fd soldat i Malistyrkan

Tid: onsdagen den 29 november kl. 15.15 – 18.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

Hans Wallmark (M)
Moderaternas försvarspolitiska talesperson


Anmälan görs med namn och epost senast den 24 november till jorgen.sollin@riksdagen.se , tfn: 076-834 79 89.