Ett lärande samhälle – Idéperspektiv på några av 2020-talets stora samhällsfrågor

Den 7 november presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Tillsammans med förslaget till idéprogrammet presenterades även idéskriften Ett lärande samhälle. Den tar sig an några centrala politikområden ur ett idépolitiskt perspektiv och ge en bakgrund till flera av resonemangen i själva idéprogrammet.

Idéskriften beskriver hur moderaternas idéer kan vägleda Sverige i klimatpolitiken, i att bekämpa den grova brottsligheten, i att klara integrationsutmaningen, i utformandet av framtidens välfärd och i att värna svenska intressen i världen. Dessutom utvecklar idéprogramsarbetsgruppen sina tankar kring hur moderaterna kan bli Sveriges starkaste kraft för utveckling, framsteg, hoppfullhet i svensk politik. För det räcker inte att tro på framtiden, moderaterna måste även ha en politik för framtiden. En politik för ett lärande samhälle.
 
Idéprogrammet går nu ut på remiss i föreningar och förbund.  Sista dagen att lämna in remissvar till partistyrelsen är den 31 maj 2021. Syftet är att ge bränsle till Moderaternas ständigt pågående idédiskussion. Denna idéskrift är ett viktigt verktyg att stimulera diskussionen om hur de moderata idéerna kan forma framtiden. Den kan laddas ner här som E-bok eller beställas genom ditt närmaste förbundskansli.