Högskolan och forskning och utveckling

Högre utbildning och forskning ska hålla hög kvalitet. Det är avgörande för att Sverige ska vara internationellt konkurrenskraftig. Sveriges högskolor ska garantera en god kompetensförsörjning, forskning som håller världsklass och nya innovationer som lägger grunden för fler svenska jobb. 
  • Högre genomströmning
  • Fler utbildningar som håller hög kvalitet och leder till arbete
  • Forskning och utveckling i världsklass
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss