Nyhetsartikel
8 nov 2016

Högre kvalitet, större valfrihet och strängare kontroll i välfärden

Välfärdsutredningens delbetänkande har nu lämnats till regeringen. För en bred politisk överenskommelse över blockgränsen ställer Moderaterna och Alliansen krav på att välfärdens riktiga problem ska vara utgångspunkten. En generell tillståndsplikt samt ägar- och ledningsprövningar för hela välfärden behöver införas, nationella kvalitetskrav fastställas och sanktionerna skärpas. Ett generellt vinsttak måste avvisas. Så säkerställs högre kvalitet, större valfrihet och strängare kontroll i välfärden.

Den som sviker, som inte levererar tillräckligt bra välfärd, måste få känna på hårdare sanktioner än vad som sker nu. Det är helt oacceptabelt att man kan fortsätta driva en skola eller vårdenhet som inte ger tillräcklig kvalitet. Staten måste vara beredd att agera och det hårdare än vad som är möjligt i dag, oavsett om det är offentlig eller fristående verksamhet, säger Anna Kinberg Batra.

Det har varit ett högt tonläge från Stefan Löfven, det tror jag till exempel inte lär några barn att läsa bättre. Nu behöver vi lämna det bakom oss och det vore bra för Sverige om regeringen valde att ansluta sig till Alliansens principer så att vi får ett brett stöd. Det är till slut ett val som Löfven kan behöva göra; handlar den här debatten om att hota valfriheten, eller handlar det om att Sverige ska ha en välfärd som inte sviker någon. Om det sistnämnda gäller är vi beredda att agera redan nu, säger Kinberg Batra.

Förslaget om vinsttak skapar inte förutsättningar för en överenskommelse som jag tror vore bra för Sverige. Stirrar man sig blind på vinsterna och struntar i kvaliteten har man därför inte förutsättningar för en överenskommelse med Alliansen. Regeringen kan nu bestämma om de ska samtala med oss om kvaliteten eller ställa sig på Ilmar Reepalus sida, säger Ulf Kristersson.

Läs mer här:

Intervju med Anna Kinberg Batra.

Ulf Kristerssons kommentarer.