Nyhetsartikel
6 feb 2015

Hjälmered: Vi väljer bort Löfvens skattechock på näringslivet

Grunden för företag och export läggs i konkret handling, inte genom fluffiga tal och samtal, skriver Lars Hjälmered, i en replik till Stefan Löfven och Mikael Damberg på DN Debatt.

I DN (6/2) uttrycker Stefan Löfven och Mikael Damberg en oro över svensk export. Jag delar deras problembeskrivning och jag delar synen på möjligheterna att öka den svenska exporten. Däremot ställer jag mig tveksam till om det verkligen är en industrikansler som ska lösa Sveriges alla problem.

Stefan Löfven talar om en återindustrialisering av Sverige. En vision som stöter på patrull av tunga näringslivsföreträdare som i Dagens Industri ifrågasätter statsministerns diskrepans mellan ord och handling. Stoppade infrastrukturinvesteringar, utfasning av kärnkraft utan realistiska alternativ och kilometerskatt nämns som exempel på hur man i stället konsekvent motarbetar en återindustrialisering i Sverige.

För det första föreslår de kraftigt höjda skatter på jobb och företag som är 40 gånger större än satsningarna. Det är kostnader som gör det dyrare att driva företag, som leder till minskad sysselsättning och som sänker konkurrenskraften när man tävlar om order mot företag från andra länder.

För det andra har de ingen klar uppfattning i den viktiga energifrågan. Alliansen ger ett gemensamt, tydligt besked om ett robust energisystem på tre ben där vi värnar vattenkraften, vill se mer förnybar energi samt öppnar för ny kärnkraft. MP vill se en snabbavveckling av kärnkraft och vad S tycker är oklart. Näringslivet och framför allt industrin behöver tydligare besked än så.

För det tredje föreslår S och MP att det ska bli dyrare med transporter. Deras tänkta lastbilsskatt skulle kosta näringslivet miljardbelopp och framför allt slå hårt mot företag som ligger utanför de större städerna och som har behov av transporter av sina varor. 

Vi väljer bort Löfven och Dambergs skattechock på näringslivet, vi ger ett tydligt besked i energipolitiken och vi ger näringslivet rimliga villkor för transporter. Det är så, i konkret handling, grunden för företag och export läggs. Inte genom fluffiga tal och samtal.

Läs hela artikeln

Lars Hjälmered
Riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet.
Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.
Mer om Lars