Nyhetsartikel
25 mar 2017

Hela Sverige ska jobba: Moderaternas vårmotion för 2017

I sitt tal på Sverigemötet pekade Anna Kinberg Batra ut riktningen för den moderata reformpolitiken in mot valet. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver.

Två mål för jobben presenterades. Jobbklyftan, skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda, ska halveras. Fler företag ska kunna växa och anställa – 500 000 nya jobb ska skapas i Sverige – till 2025.

- Vårt viktigaste vallöfte kan jag ge redan här i dag: Hela Sverige ska jobba. Det kräver att vi vågar sätta tydliga mål och gör tuffa prioriteringar. Sverige behöver reformer som gör att det lönar sig bättre att ta första jobbet, som ställer större krav på att gå från bidrag till arbete, som gör de enkla jobben fler och som gör att fler kan våga anställa någon som inte fått sin första chans. Det kommer krävas ännu mer av oss, och det kommer vi ta ansvar för att leverera. Jobbklyftan ska halveras till 2025, sa Anna Kinberg Batra.

- Det måste löna sig bättre att skapa jobb och driva företag, att utbilda sig vidare och att ta större ansvar på jobbet. Då behöver vi vara konkurrenskraftiga med transporter, energi och forskning och nå ut i världen härifrån. Målet ska vara att Sverige ska kunna skapa en halv miljon nya jobb, betonade Anna Kinberg Batra i talet.

Anna Kinberg Batra talade också om att Sverige behöver regeringsalternativ som tas på allvar.

- Finns det frågetecken om det måste vi räta ut dem. Det gjorde vi inte tillräckligt förrän den 19 januari nu i år. Vi moderater vill genomföra vår politik. Och vi tänker inte avstå från att driva och söka stöd för den. Det är inget att skämmas över – det är jag stolt över. Sverige behöver mer allianspolitik. Därför vill jag ha en alliansbudget, sa Anna Kinberg Batra.

- Jag planerar för att vinna valet med Alliansen, och jag vill hålla ihop Alliansen även efter valet. Det gör jag för att kunna ge Sverige en bättre politik och en ny regering. Beskedet till väljarna är enkelt. Den tydligaste rösten på en regering utan Stefan Löfven – det är en röst på Moderaterna, avslutade Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batras tal bifogas.

Läs mer i bifogad pm.

Här kan du se Anna Kinberg Batras talhttps://www.youtube.com/watch?v=xA7o78x3T5c