Nyhetsartikel
3 maj 2017

Hela Sverige ska jobba: Moderaternas vårmotion för 2017

Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, presenterade i riksdagen i dag Moderaternas vårmotion för 2017. Det handlar om fullt finansierade reformer, om 37 miljarder kronor - för jobb och trygghet. Bland annat föreslås den största jobbreformen sedan 2006 – sänkt skatt för alla som jobbar, som gör att normalinkomsttagaren får behålla nästan 500 kronor mer varje månad; samtidigt som vi skärper kraven för dem som lever på bidrag. Sveriges polis och försvar ges rejäla resursökningar.

 

-  Moderaterna är Sveriges arbetarparti. Mitt viktigaste vallöfte är att hela Sverige ska jobba. I vårmotionen tar vi betydande steg mot att nå våra jobbmål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas. Arbetslinjen ska utvecklas, inte avvecklas, säger Anna Kinberg Batra.

- Om inget görs för att bryta utanförskapet och se till att fler jobb kan växa fram i hela ekonomin riskerar bidrag att tränga ut möjligheten att stärka den svenska välfärden. Därför måste det bli mer lönsamt att arbeta. På sikt möjliggör det för 14 000 fler jobb. Och vi ska samtidigt genomföra en stor bidragsreform som ser till att fler gör rätt för sig, betonar Ulf Kristersson.

- Sverige ska ha en trygghet att lita på – i hela landet. Minst 5 000 fler poliser och 1 300 civilanställda måste anställas så snart som möjligt och polislönerna behöver höjas. Vi ökar också resurserna till kampen mot terrorismen och i en orolig omvärld krävs ett starkt svenskt försvar; vi satsar 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år, avslutar Anna Kinberg Batra.

Bred skattelättnad med tonvikt på låga inkomster

 • Normalinkomsttagare som lärare, elektriker och bussförare får behålla nära 500 kronor mer varje månad
 • Reformen väntas på sikt bidra till 14 000 fler jobb
   

Bidragsreform för stärkt arbetslinje i fyra delar

 • Strikt arbetslinje i försörjningsstödet
 • Lagstadgat bidragstak
 • Kvalificering till de svenska ersättningssystemen
 • Kortad a-kassa och aktivitetsstöd
   

Sänkt skatt för pensionärer och seniora medarbetare 

 • Sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer med årsinkomster under 360 000 kronor
 • Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år
 • Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år
 • Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
   

Förstärkningar av Polisen och insatserna mot terrorism

 • Minst 25 000 poliser och 1 300 fler civilanställda
 • Höjda polislöner, 2 000 kronor i månaden
 • Nödvändiga verktyg till Säkerhetspolisen för att bekämpa terrorism
 • Ökade resurser till Polisens nationella insatsstyrka, FRA och Must
   

Resursökningar till svenskt försvar

 • Ytterligare 8,5 miljarder kronor till försvaret över fyra år, inför nästa inriktningsbeslut
 • Inled arbetet för att gå med i Nato
   

Moderaternas vårmotion för 2017 bifogas. 

Anna Kinberg Batras och Ulf Kristerssons presentation av vårmotionen bifogas. 

Se pressträffen med Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson här:https://www.youtube.com/watch?v=VURENj2upRk