Nyhetsartikel
8 feb 2017

Hela Sverige ska jobba

Vi ska inte avstå från att lägga fram de förslag som behövs av rädsla för hur andra partier skulle rösta. Att avvakta med nödvändiga reformer till efter valet 2018 försvagar Sverige. Därför vill Moderaterna att Alliansen så snart vi kan går fram med en gemensam budget. Tillsammans kan vi börja vända Sverige rätt, skriver Anna Kinberg Batra på DN Debatt.

Vi lever i klyftornas Sverige. Svensk ekonomi är stark. Aldrig förr har så många i Sverige gått till jobbet en vanlig dag. Samtidigt är skillnaden mellan den som har jobb och den som står utanför större än på länge. De som står längst från arbetsmarknaden är framför allt utrikes födda och ungdomar utan utbildning. För dem växer både utanförskapet och bidragsberoendet. Motsvarande en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Ett utanförskap som fördjupas av att alltför många lämnar skolan utan möjligheter att gå vidare till gymnasiet och jobb.

I utanförskapets spår ökar också otryggheten. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Runt om i Sverige finns områden där kriminella gäng bestämmer reglerna – inte vi. Poliser, ambulanspersonal och brandmän möts alltför ofta av stenar, en ambulans rånas under utryckning och en polischefs bil exploderar. Det är en otrygghet som skrämmer. Sverige är på väg åt fel håll.

Utanförskapet drabbar inte ”någon annan”, utan påverkar alla i samhället. Varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till jobb, fler poliser, mer undervisning i skolan och en bättre välfärd. Utanförskapet undergräver vår gemensamma vilja att Sverige ska vara ett land för alla.

Detta sker dessutom samtidigt som Sverige riskerar att tappa plats i världen. Högkonjunkturen gör att de stora samhällsproblemen lätt kan försvinna i statistiken, men vår ekonomi är sårbar inför sämre tider. Jag ser med stor oro på att möjligheten att skapa fler svenska jobb försvagas i en tid då den globala konkurrensen skärps. Ericssons varsel påminner om det. Globaliseringen erbjuder stora möjligheter för ett land som Sverige, men om det inte finns rätt förutsättningar för att skapa fler svenska jobb i hela landet riskerar vi alla att bli förlorare.

Till detta kommer att omvärlden just nu är mycket osäker. EU plågas av Brexit och tilltagande protektionism. Donald Trump visar tydligt att han menar allvar med en politik som minskar öppenheten, försvårar handeln och ökar osäkerheten i säkerhetspolitiken. För Sveriges del är det en både farlig och skadlig utveckling som kräver att vi ser om vårt eget hus, både på egen hand och i samarbete med andra nordiska och europeiska länder.

Sveriges styrka och sammanhållning bygger på att alla gör sitt bästa efter sin förmåga. Den som går upp på morgonen, åker till arbetet, sliter för att få vardagen att gå ihop, gör sin plikt och betalar skatt har också rätt att kräva att andra gör sitt. Att Sverige fungerar. Att samhället finns där när man behöver det. Att vi kan ta hand om den som behöver hjälp. Att vi vägrar lämna någon utanför, inte låter skolan eller tryggheten svika någon. Därför har vi också rätt att kräva att andra bidrar så gott de kan, inte tar sig rätten att smita eller leva på andra när man kan göra rätt för sig.

Vi moderater vill att hela Sverige ska jobba. Nu. Jag söker mandat för en alliansregering och vill leda en sådan efter nästa val. Men vi kan inte vänta till dess med att genomföra vår politik. Att avvakta med nödvändiga reformer till efter valet 2018 försvagar Sverige. Vi ska inte avstå från att lägga fram de förslag som behövs av rädsla för hur andra partier skulle rösta. Därför vill Moderaterna att alliansen så snart vi kan går fram med en gemensam budget. Tillsammans kan vi börja vända Sverige rätt.

En gemensam alliansbudget löser självfallet inte alla Sveriges problem. Men varje steg i rätt riktning är viktigt. Efter förra valet har vart och ett av alliansens fyra partier omprövat och utvecklat politiken. Vi har kommit långt i utformandet av till exempel reformer som skulle bryta utanförskapet och ge fler sitt första jobb. Ju mer gemensamt budgetarbete vi gör i riksdagen och ju tidigare det görs, desto bättre och mer konkret kan vi ta vårt gemensamma ansvar för att vända Sveriges utveckling.

Moderaterna ser flera viktiga steg Sverige behöver ta redan nu:

  • Arbete ska alltid löna sig. Var och en som går till jobbet varje morgon bär upp vårt land och vår välfärd. Därför ska det alltid löna sig att arbeta, för alla. Sverige behöver en ny anställningsform så fler kan få sitt första jobb och komma ur utanförskap. En vanlig familj ska kunna få en femhundralapp extra i månaden efter skatt, och den med lägst inkomster ska kunna få 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Arbetet med att få ett bidragstak på plats måste börja. I dag kan olika bidrag staplas på varandra så att det kan bli en förlustaffär att gå från bidrag till arbete, det är oacceptabelt.
  • Fler poliser på våra gator. Otryggheten breder ut sig, samtidigt som polisen går på knäna och tyngs av svagt ledarskap. Den utvecklingen måste brytas. Moderaterna vill därför se minst 2 000 fler poliser och att poliser ska kunna få 2 000 kronor mer i lön. Det arbetet måste börja direkt.
  • Mer kunskap i skolan och en trygg välfärd. Fortfarande går många elever ut skolan utan tillräckliga kunskaper. Svenska elever går kortare tid i skolan än i jämförbara länder. Därför behövs en timmes mer undervisningstid per dag. Det behövs också fler lärare, särskilt i utsatta områden, som får högre lön. De elever som mest behöver hjälp behöver få de bästa lärarna. Samtidigt ser vi hur köerna till sjukvården är bland de längsta i Europa, därför vill vi återinföra kömiljarden, som kortade köerna, men som sittande regering avskaffat.
  • Stopp för straffskatter på svenska jobb. I stället för att driva en politik som gör det lättare för fler svenska jobb att skapas höjer regeringen skatterna på jobb och dem som jobbar med 60 miljarder kronor. För varje krona man säger sig satsa på företagande tar man tio kronor ifrån jobbskapandet. Varje transport ska bli dyrare genom höjd bensinskatt, lastbilsskatt och flygskatt. Småföretagare ska få en riktad skattehöjning och inkomstskatten höjs för över en miljon löntagare. Det är inget annat än en straffbeskattning av svenska jobb. Därför måste alliansen göra vad vi kan gemensamt för att stoppa detta.

En alliansbudget skulle stärka Sverige och öka vår stabilitet. Det som skapar instabilitet och hotar Sveriges styrka och sammanhållning är om utvecklingen får fortsätta åt fel håll utan att vi gör allt vi kan för att vrida den rätt. Och det är bråttom. Varje månad och år med skadlig politik gör Sverige svagare och mer sårbart, men varje dag med en politik som fokuserar på fler jobb och ökad trygghet gör oss starkare och bättre rustade för de utmaningar Sverige står inför. Därför måste vi både stå för vår politik och vara beredda att göra så mycket vi kan för att genomföra den i riksdagen.

Sverige behöver en ekonomisk politik som ser värdet i var och en som går till jobbet varje morgon och ger fler möjlighet att göra det. En politik som ser till att fler svenska jobb kan skapas. En politik som ser till att våra gator återigen blir trygga. Det är viktigt för Sverige att få den på plats så snart som möjligt.

 

Anna Kinberg Batra (M)

Partiledare

 

Läs artikeln här: http://www.dn.se/debatt/m-vill-att-alliansen-snarast-lagger-gemensam-budget/

-