Hästsport

Moderaterna värnar både hästnäringens och hästsportens många positiva effekter såsom arbetstillfällen, god hälsa och fritidssysselsättning för både vuxna och barn.

Våra förslag:

  • Det ska vara enkelt att starta och driva företag vilket ökar förutsättningar för företagande inom hästnäringen.
  • Vi vill fortsätta satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott där hästsporten är av stor vikt.
  • Verka för att ta tillvara på hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
  • Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
  • Hästsektorn ska vara en naturlig del av utvecklingen av landsbygden.
  • Sverige ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela EU.
  • Stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa.
Följ oss