Grundskolan

Elever lär sig inte tillräckligt mycket i svensk skola jämfört med andra länder. Trots att resultaten i internationella kunskapsmätningar ökar så presterar vi fortfarande på OECD:s genomsnittsnivå. Varje år är det fler än 18 000 elever som inte når gymnasiebehörighet.

För att vända trenden krävs flera åtgärder.

  • Tioårig grundskola
  • Utöka undervisningstiden i hela grundskolan med en timme mer per dag.
  • Utöka undervisningstiden i matematik med en timme mer per vecka i högstadiet.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss