Nyhetsartikel
4 sep 2018

Vilket Visby vill vi visa upp?

Vi politiker talar ofta om att stad och landsbygd måste få utvecklas och ofta ställs stad och land mot varandra – något som jag skrivit om tidigare. Men på Gotland har vi också Visby.

Jag tänker bland annat på innerstaden och dess roll som bostadsort, arbetsplats och världsarv – med allt vad det innebär. Med möjligheter och begränsningar.

Låt mig börja med möjligheterna. Visby är ett ”levande” världsarv i avseende att det just bor och arbetar människor i innerstaden. Vi har därtill ett utbud av restauranger som kan göra vilken stad som helst grön av avund – även på vintern. Människor arbetar i affärer, restauranger och på kontor – även om Länsstyrelsens och Region Gotlands flyttar påverkade staden negativt. Vi har dock fått Universitetet och har fortfarande Payex i staden.

Lägg där till turismen, både den som sipprar in hela året, kryssningarna och sommarturismen.

Sedan har vi begränsningarna. Ofta hör vi talas om behovet av en ”levande innerstad”. Jag tror att det betyder att vi ska kunna bo, arbeta och leva i staden hela året. Det betyder att de som är bor ska kunna transportera sig och sina varor.

Det betyder att leveranser måste kunna komma till och från affärer och restauranger. Det betyder att det faktiskt måste finnas parkeringar. Visby är ingen kuliss och ska heller inte vara det. Men det måste finnas en flexibilitet och det måste finnas en dialog.

Visst måste vissa gator kunna upplåtas till strosande gotlänningar och turister vissa tiders på dygnet! Visst måste vi kunna transportera oss själva och varor!

Visst ska det vara möjligt att bo och leva i Visby innerstad. Men vi måste också tala om hur – det måste få finnas en dialog om vad som är viktigt att bevara, vad som ska bort och vad som kan utvecklas. Bara så får vi en bättre stad.

Det får nu vara slut på att parkeringsplatser i innerstaden bara ”försvinner” genom att en skylt med stoppförbud helt plötsligt dyker upp – vad leder det till för boende, för hemtjänst och för besökare? Det måste börja föras en konstruktiv dialog kring flexibla avstängningar och tid för leveranser.

Det måste börja bli en diskussion om vilket Visby vi vill visa upp.

Jag vill också betona vikten av att utveckla idéer i Visby innerstad – till exempel en piazza på Södertorg som Visby Centrum arbetat för – eller ett mer levande Stora torget.

Men vi måste gå i takt med beslut och genomförande, annars får vi ingen utveckling. Jag vill se en dialog om Visby innerstad och hur den ska utvecklas.

Anna Hrdlicka (M)