Sven Bosarfve

Ledamot förbundsstyrelse, Ersättare regionfullmäktige, Gruppledare Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kontakt sven.bosarfve@gmail.com