Förbundsstyrelse

Moderaterna Gotlands förbundsstyrelse

Välkommen att kontakta vår förbundsstyrelse, du når oss alltid via gotland@moderaterna.se.

Förbundsstyrelsen sammanträder en gång per månad vid vårt kansli Österväg 2. 
Följ gärna vårt arbete på moderaternas Facebooksida.

Förbundsstyrelse Gotland
Jesper Skalberg Karlsson
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Regionråd, förbundsordförande, gruppledare
1:e Regionråd
Mer om Jesper
Andreas Unger
2:e Regionråd, Ordförande Gymnasie- och vuxennämnden, Ansvarig: företagsrådet
2:e regionråd
Mer om Andreas
Lena Celion
Ledamot förbundsstyrelse, Ersättare Gymnasie- och vuxennämnd, Ledamot Norrmoderaterna
Mer om Lena
Roger Wärn
Ordförande Gotlandshem, Kassör förbundsstyrelsen, Ledamot regionfullmäktige, Styrelseledamot Sveriges Allmännytta
Mer om Roger
Inger Harlevi
Regionfullmäktiges ordförande, Ledamot förbundsstyrelsen
Mer om Inger
Rolf Öström
Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot regionfullmäktige, Gruppledare Socialnämnden
Mer om Rolf
Aydin Akyuz
Ledamot förbundsstyrelsen, Ersättare regionfullmäktige, Ersättare Gymnasie- och vuxennämnd
Mer om Aydin
Monica Westfält-Nilsson
ansvarig: Moderata seniorer, ersättare socialnämnden
Mer om Monica
Jimmy Larsson
Ordförande Sudretmoderaterna
Mer om Jimmy
Mariette Nicander
Ordförande Visbymoderaterna, ersättare tekniska nämnden, Nämndeman förvaltningsrätten
Mer om Mariette