Förbundsstyrelse

Moderaterna Gotlands förbundsstyrelse

Välkommen att kontakta vår förbundsstyrelse, du når oss alltid via gotland@moderaterna.se.

Förbundsstyrelsen sammanträder en gång per månad vid vårt kansli Österväg 2. 
Följ gärna vårt arbete på moderaternas Facebooksida.

Förbundsstyrelse Gotland
Jesper Skalberg Karlsoon
Regionråd, förbundsordförande, gruppledare
1:e Regionråd
Mer om Jesper
Andreas Unger
Ordförande Gymnasie- och vuxennämnden
2:e regionråd
Mer om Andreas
Lena Celion
Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot regionfullmäktige
Mer om Lena
Roger Wärn
1:a vice ordförande förbundsstyrelsen, Gruppledare Barn- och utbildningsnämnden
Mer om Roger
Inger Harlevi
2:a vice ordförande förbundsstyrelsen, Gruppledare moderata fullmäktigegruppen, Gruppledare Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mer om Inger
Rolf Öström
Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot regionfullmäktige, Gruppledare Socialnämnden
Mer om Rolf
Aydin Akyuz
Mer om Aydin
Bo Ekelund
Gruppledare Tekniska nämnden, Ordförande Norrmoderaterna
Mer om Bo
Monica Westfält-Nilsson
Moderata seniorer
Mer om Monica
Jimmy Larsson
Mer om Jimmy
Mariette Nicander
Mer om Mariette