Förbundsstyrelse

Moderaterna Gotlands förbundsstyrelse

Välkommen att kontakta vår förbundsstyrelse, du når oss alltid via gotland@moderaterna.se.

eller via mobil: 0700-83 21 48, 0730-66 53 97, Åsa Wackelin Flanking, partiombudsman

Förbundsstyrelsen sammanträder en gång per månad vid vårt kansli Österväg 2. 
Följ gärna vårt arbete på moderaternas Facebooksida.

Förbundsstyrelse Gotland
Jesper Skalberg Karlsson
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Regionråd, förbundsordförande, gruppledare
1:e Regionråd
Mer om Jesper
Andreas Unger
2:e Regionråd, Ordförande Gymnasie- och vuxennämnden, Ansvarig: företagsrådet
2:e regionråd
Mer om Andreas
Mariette Nicander
Ordförande Visbymoderaterna, ersättare tekniska nämnden, Nämndeman förvaltningsrätten
Mer om Mariette
Lena Celion
Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot Norrmoderaterna
Mer om Lena
Roger Wärn
Ordförande Gotlandshem, Kassör förbundsstyrelsen, Ledamot regionfullmäktige, Styrelseledamot Sveriges Allmännytta
Mer om Roger
Inger Harlevi
Regionfullmäktiges ordförande, Ledamot förbundsstyrelsen
Mer om Inger
Rolf Öström
Ledamot förbundsstyrelse, Ledamot regionfullmäktige, Gruppledare Socialnämnden
Mer om Rolf
Håkan Onsjö
Gruppledare Skol- och utbildningsnämnd, ledamot regionfullmäktige
Mer om Håkan
Monica Westfält-Nilsson
ansvarig: Moderata seniorer, ersättare socialnämnden
Mer om Monica
Jimmy Larsson
Ordförande Sudretmoderaterna
Mer om Jimmy
Mats Hedström
Ordförande Norrmoderaterna, ledamot förbundsstyrelsen
Mer om Mats
Sara Wilhelmsson
ordförande moderatkvinnorna, Gruppledare Hälso- sjukvårdsnämnden
Mer om Sara