Nyhetsartikel
12 feb 2020

FÖRBUNDSSTÄMMA - GOTLAND 21 november

Förbundsstämma 21 november
Tid: 10:00 - 13:00, endast öppet för ombud, övriga medlemmar närvarar via zoom
Plats: Ljusgården, Visborg

Förbundsstämma 21 november2020
Tid: 10:00 - 13:00. Endast öppet för ombud! Övriga medverkar via zoom
Plats: Ljusgården, Visborg

Registrering från 9:30

 

 

Handlingar finns att beställas digitalt: asa.wackelin@moderaterna.se