Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle kommun
Riksdagsledamot
Regionfullmäktigekandidat, Region Gävleborg, Kommunfullmäktigekandidat, Söderhamn
Regionfullmäktigekandidat, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot, Gävle
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle kommun, Ordförande Gävleföreningen
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Ersättare Fullmäktige Gävle kommun, MQ-Ordförande Gävleborg
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Ordförande Moderata Seniorer Sandviken förening
Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun, Ledamot Gävleföreningen
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Hudiksvall kommun
Ersättare Fullmäktige Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle kommun
Regionråd i opposition Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle kommun
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Suppleant Gavlefastigheter Gävle kommun
Kommunfullmäktigekandidat, Hudiksvall, Kampanjledare, Hudiksvallsföreningen
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden, Gävle
Ordförande Socialnämnd Gävle
Ledamot Utbildningsnämnden, Gävle
Ledamot Samhällsbyggnadsnämnde, Gävle, Vice ordförande Gävleföreningen
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Kommunalråd i Opposition Sandviken
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Hudiksvall kommun
Fullmäktigeledamot Gävle, Vice Förbundsordförande
Kommunalråd i opposition Hudiksvall, vice Förbundsordförande, Ordförande Hudiksvallföreningen
Fullmäktigeledamot, Sandviken
Ersättare Fullmäktige Region Gävleborg, Ledamot Utbildningsnämnd Gävle kommun
Ersättare Fullmäktige Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Ljusdal kommun
Kommunfullmäktigekandidat, Hudiksvall
Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle kommun