14 januari, 2022

Moderaterna provval till Gävle kommunfullmäktige!

Under december höll Moderaterna i Gävle sedvanligt provval inför fastställande av Moderaternas valsedel till kommunfullmäktige. Resultatet är nu fastställt och finns bifogat.

–        Arbetet med att byta styret i Gävle kommun pågår nu för fullt och framtagandet av vår kommunfullmäktigelista är en viktig del av den processen ,säger nomineringskommitténs ordförande Lars Beckman

–        Moderaraterna är ett öppet och transparent parti där alla medlemmar har möjlighet att rösta på sina kandidater som man önskar se som kommunfullmäktigeledamöter till skillnad från andra partier som har slutna processer utan reellt inflytande från medlemmarna säger nomineringskommitténs ordförande Lars Beckman vidare 

–        Nu fortsätter arbetet med att ta fram en kommunfullmäktigelista som kommer att presenteras för medlemmarna inför partiets nomineringsstämma som sker den 26/2 avslutar nomineringskommitténs ordförande Lars Beckman

För mer information

Namn: Lars Beckman 

Telefon: 070-361 36 96

E-post: [email protected]

Resultat Moderaternas interna provval för kommunfullmäktige inför beslutande av valsedel

Namn Poäng
1. William Elofsson, Centrum319
2. Patrik Stenvard, Bomhus160
3. Lars Beckman, Valbo125
4. Ann-Charlotte Granath, Norr94
5. Birgittha Bjerkén, Norrlandet  80
6. Eva Marja Andersson, Lexe 64
7. Pekka Seitola, Norrlandet 62
8. Margareta Larsson, Centrum Norr 57
9. Emelie Taimi, Hemlingby 54
10. Måns Montell, Alderholmen 50
11. Pia Jansson, Sörby 50
12. Julia Söderström, Andersberg 47
13. Petri Ekorre, Alderholmen 40
14. William Wigren, Centrum 40
15. Michael Agerbring, Gävle Strand 38
16. Cecilia Ajanovic, Sätra 37
17. Mikael Hillman, Bomhus 37
18. Mikael Brodin, Sätra 31
19. Eva Enmarker, Sätra 24
20. Lisa Norling, Söder 24
21. Bengt Nises, Norrlandet 22
22. Peter Hallgren Stjerndorff,Fridhem 22
23. Alexander Lindqvist, Norrlandet 20
24. Thérese Hammarberg, Dalen 20
25. Maria Lundin, Centrum 17
26. Niclas Bornegrim, Valbo 16
27. Anders Fogeus, Bomhus 15
28. Roland Nilsson, Fridhem 14
29. Göran Lindström, Hagaström 13
30. Fredrik Hegrelius, Centrum 12
31. Jimmy Berggren, Söder 12
32. Peter Johansson, Andersberg 12
33. Gun Lundberg, Villastaden 11
34. Zarah Asgari, Bomhus 11
35. Christina Wilkenson, Järvsta 10
36. Henrik Ahlstedt, Söder 9
37. Peder Andersson, Centrum 9
38. Lise-Lotte Vanler, Sörby 5
39. Annelie Mehtelä, Sätra 4
40. Mars Chikhmouse, Sätra 3
41. Nina Hiller, Bomhus 3
42. Patrik Carlsten, Bomhus 2

Ta ställning och dela artikeln