Moderatkvinnorna

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera är vi ett nätverk – Moderatkvinnorna – med utrymme för friare arbetsformer och organisation.

Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordförande med sin egen organisation, en för varje län.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Vårt mål är att vara närvarande i kvinnors vardag och fånga upp frågor som är angelägna här och nu. Det kan handla om att främja kvinnors företagande, förbättra villkoren för välfärdens medarbetare eller att försöka påverka beslut som ökar flexibiliteten och valfriheten för familjer.

Mål

  • Forma politiken mot ett mer jämställt samhälle
  • Lyfta jämställdhetsperspektivet inom Moderaternas politik
  • Locka fler kvinnliga företrädare till partiet
  • Utbilda kvinnor med förtroendeuppdrag inom partiet
  • Minst 40 procent av våra förtroendeposter inom partiet ska innehas av kvinnor
  • Få fler kvinnliga väljare

Ta gärna kontakt med någon av våra länsansvariga

Therese Hammarberg
Ordförande
hammarberg.dalen@gmail.com