Regionråd, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot, Söderhamn
Ersättare Fullmäktige, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot, Gävle
Fullmäktigeledamot, Gävle
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle
Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden Gävle kommun, Ledamot Gävleföreningen
Ersättare Fullmäktige Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Hudiksvall
Fullmäktigeledamot Gävle, Vice MQ-Ordförande Gävleborg
Fullmäktigeledamot , Hudiksvall
Ersättare Fullmäktige Gävle, Vice ordförande Gävleföreningen
Ersättare Fullmäktige, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle, Ordförande Gävleföreningen
Ordförande Revisionen Gävle
Ledamot Samhällsbyggnadsnämnde, Gävle
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Sandviken
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Hudiksvall
Kommunalråd Hudiksvall
Fullmäktigeledamot, Sandviken
Kommunalråd i opposition, Sandviken
Fullmäktigeledamot Ljusdal
Fullmäktigeledamot, Hudiksvall
Riksdsagsledamot Gävleborgs län, Fullmäktigeledamot Gävle
Ersättare Fullmäktige, Gävle
Fullmäktigeledamot Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Söderhamn
Fullmäktigeledamot, Gävle
Fullmäktigeledamot, Region Gälveborg, Fullmäktigeledamot, Ljusdal