Gävle Förening

Välkommen till Gävleföreningen. Här kan du hitta läsa vårt politiska program och hitta kontaktaktuppgifter till vår förening och till våra gruppledare i nämnder och bolagsstyrelser.

 

Moderaterna i Gävle kommuns politiska handlingsprogrammet 2014-2018

Ordförande Gävleförening
Eva Marja Andersson
Ersättare Fullmäktige, Region Gävleborg, Fullmäktigeledamot Gävle, Ordförande Gävleföreningen

 

Mer om Eva Marja

Kontaktuppgifter
William Elofsson, kommunalråd
William.elofsson@politiker.gavle.se

Margaretha Larsson, gruppledare
Margareta.larsson@politiker.gavle.se

Pasi Huikuri, politisk sekreterare
Pasi.huikuri@gavle.se

Eva Marja Andersson, gruppledare i socialnämnden
Eva.marja.andersson@politiker.gavle.se

Gun Lundberg, gruppledare i omvårdnadsnämnden
Gun.Lundberg@politiker.gavle.se

Peter Hallgren Stjerndorff, gruppledare i utbildningsnämnden
peter.hallgren.stjerndorff@politiker.gavle.se

Måns Montell, gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden
Mans.montell@politiker.gavle.se

Peter Johansson, gruppledare i arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
Peter.johansson@politiker.gavle.se

Alexander Lindqvist, gruppledare i kultur- och fritidsnämnden
alexander.lindqvist@politiker.gavle.se

Niclas Bornegrim, Gavlefastigheter
Niclas.bornegrim@politiker.gavle.se

Örjan Larsson, gruppledare i Gävle Hamn
örjan.larsson@politiker.gavle.se

Anders Fogeus, gruppledare i Gävle Energi
anders.fogeus@politiker.gavle.se

Petri Ekorre, gruppledare i Gavlegårdarna
Petri.ekorre@politiker@gavle.se

Följ oss