Nyhetsartikel
16 apr 2018

Fyra förlorade år med regeringen Löfven

Trots att Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons regering höjt skatten med över 60 miljarder kronor har en rad problem i Sverige förvärrats. För att vända utvecklingen krävs en moderatledd alliansregering – det var Elisabeth Svantessons, ekonomisk-politisk talesperson, budskap när hon kommenterade regeringens ekonomiska vårproposition.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen har misslyckats med sina grundläggande uppgifter. Trots en stark internationell högkonjunktur och skattehöjningar på över 60 miljarder kronor har integrationsproblemen vuxit, otryggheten ökat och vårdköerna fördubblats. Den rödgröna regeringen har prioriterat bidrag och subventioner framför polis och sjukvård. Det är underkänt. Bara 3 procent av regeringens reformer har gått till polis och rättsväsende.

– Med dessa prioriteringar är det knappast förvånande att regeringen inte lyckats komma till rätta med problemen. Nu försöker man lösa situationen genom att ställa ut nya löften, det är inte trovärdigt, säger Elisabeth Svantesson.

Regeringens största svek är de fördubblade vårdköerna. Stefan Löfven lovade att de skulle kortas. Men idag får inte ens hälften av cancerpatienterna vård i tid.

Under alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och vi genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Vi vill satsa på en utökad reform med tre kömiljarder och kapa vårdköerna.

Sverige behöver en ny regering. Den består av Alliansen och leds av Moderaterna. 

Med en tydlig arbetslinje kan vi ta itu med integrationsproblemen, återupprätta lag och ordning och korta vårdköerna. Trots högkonjunktur biter sig bidragsberoendet fast – framför allt bland utrikes födda. Antalet barn till invandrade som lever på försörjningsstöd har ökat under regeringens tid vid makten. För att vända detta behövs ett bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta. Det är bara när fler är med och bidrar till det gemensamma som vi kan stärka välfärdens kärna.

Elisabeth Svantesson skriver i Aftonbladet.

Granskning av regeringens vårproposition finns här.