Fritids

Fritidshem erbjuder elever en meningsfull tid utanför skoltid som ska stimulera elevernas lärande och utveckling. Fritids har möjlighet att stärka det lärandet som sker i skolan. Fritidshem ska få ett större fokus på kunskap där lärande, idrott och estetisk verksamhet och hjälp med läxor är naturliga inslag i verksamheten.
  • Inför ett fritidslyft för att stärka fritidspersonalens kompetens.
  • Läxhjälp ska ges på fritids.
  • Inför bättre möjligheter till mer fysisk aktivitet och idrott på fritids.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss