Frihet, företagsamhet och framtidstro

Frihet, företagsamhet och framtidstro - en del av Moderaternas valplattform till EU-valet.

Samarbete med andra länder lägger grunden för Sveriges gemensamma välstånd, en stark ekonomi och fler svenska jobb. Som ett relativt litet och mycket handelsberoende land, i utkanten av Europa, behöver vi samarbeta med andra länder. EU:s inre marknad och den fria rörligheten är en stor tillgång för Sverige. 

De flesta av jobben och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl. Den inre marknaden behöver fungera lika bra för tjänster som för varor, och Europa ska leda digitaliseringen. 

Entreprenörer, särskilt småföretag, runt om i EU drabbas av en omfattande regelbörda. Det måste förändras. Regelkrångel och byråkrati behöver minska.  

Färre tullar och handelshinder bidrar till att fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett växande globalt välstånd och till ökad fred och säkerhet. Frihandel gynnar företagande och entreprenörskap. 

EU har en viktig roll att spela för att fortsätta skapa möjligheter för ökad handel över gränserna. Sverige ska driva på för att EU sluter fler frihandelsavtal. 

EU ska bidra till att lösa problem och utmaningar som medlemsländerna har gemensamt. Därför ska områden som brottsbekämpning och klimat prioriteras i EU-budgeten. 

Europa byggs starkt genom jobb och företagande, forskning och innovation. Inte genom ekonomisk omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna eller skatter på Europanivå. Vi säger därför nej till EU-skatter och vill säkra att den avgift som Sverige betalar till EU hålls nere.  

Arbetet med att göra Sverige och Europa tryggare handlar också om att motverka oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, fusk och snedvriden konkurrens. Vi är emot en social pelare men vill säkerställa att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden, utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utökade åtgärder mot skattefusk och skatteflykt ska införas.  

Tillväxten och framtidstron i Europa måste öka. Det gör Sverige och Europa tryggare, friare och bättre.