Nyhetsartikel
13 jan 2015

Förtroendet för rättsväsendet ökade under alliansregeringen

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet den Nationella trygghetsundersökningen. Undersökningen bygger på 12 000 intervjuer och mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt erfarenheter av, och förtroende för, rättsväsendet. Undersökningen visar att allt fler, och då särskilt unga, har stort förtroende för rättsväsendet jämfört med 2006 då alliansregeringen tillträdde.

Undersökningen visar också att:

  • Tryggheten har ökat.
  • Oron för att utsättas för brott har minskat jämfört med 2006. Andelen personer som oroar sig för brottsligheten i samhället har minskat från 29 procent 2006 till 19 procent 2014.
  • Andelen som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen har minskat. Detsamma gäller andelen som oroar sig för att närstående ska utsättas för brott, liksom andelen som oroar sig för att utsättas för misshandel eller överfall.

- Den Nationella trygghetsundersökningen visar att alliansregeringens satsningar på rättsväsendet har gett resultat. Att tryggheten och förtroendet för rättsväsendet har ökat jämfört med 2006 är ett gott betyg för Alliansens rättspolitik, säger Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet, i en kommentar.

Alliansregeringen genomförde stora satsningar på rättsväsendet. Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård fick kraftiga resurstillskott. Antalet poliser ökade med nära 2500 stycken till 20 000 poliser. Straffen skärptes för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet stärktes.

Läs mer om Nya Moderaternas rättspolitik

Läs mer om Nationella trygghetsundersökningen