Nyhetsartikel
25 apr 2017

Försvara det öppna samhället – bekämpa terror och brott

I ett tal på Stockholms universitet i dag pekade Anna Kinberg Batra ut riktningen för vad Sverige behöver göra för att motverka terrorism och stärka tryggheten för alla. Det handlar om att försvara vårt öppna samhälle, att upptäcka, förhindra och bestraffa dem som planerar och stöder terror, att stärka svensk polis, att skapa ordning och reda i migrationspolitiken samt att bryta utanförskapet och stoppa radikaliseringen.

- Det vi försvarar i det öppna samhället är människors frihet, rätten att leva sitt liv som man själv vill. Det som attacken här i Stockholm så tydligt visar, och som vi redan sett på så många andra håll i världen, det är att frihet kräver trygghet, sa Anna Kinberg Batra i talet.

Anna Kinberg Batra betonade att vi måste göra allt vi kan för att det som hände på Drottninggatan inte ska hända igen. Sverige ska slå till med full kraft mot dem som hatar, mördar och försöker ta vår livsstil ifrån oss.

- Då behöver vi en effektiv polis och säkerhetspolis. Vi behöver en sammanhållen, genomtänkt och heltäckande lagstiftning anpassad efter dagens hot, så att vi upptäcker terrorister i tid. Vi behöver ett väl rustat rättsväsende som säkerställer att terrorister eller de som stödjer, hjälper och finansierar dem inte går fria. Och vi behöver betydligt strängare straff mot den som gör terrorismen möjlig.

Anna Kinberg Batra framhöll också vikten av en stram migrationspolitik och att bryta skuggsamhället: de inre utlänningskontrollerna måste öka, den som inte har rätt att vara i Sverige ska inte ha rätt till bidrag och det måste bättre säkerställas att den som utgör en säkerhetsrisk inte kan försvinna.

Talet avslutades sedan med att frågorna om jobb, integration och trygghet hänger ihop.

- Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Vi börjar med att halvera den. Det kommer inte att ske av sig självt, utan kräver att det lönar sig bättre att arbeta, att det finns tydliga krav på att gå från bidrag till arbete och på att skaffa sig en utbildning. Det kräver också att nya jobb växer fram, och därför har jag satt målet om att Sverige behöver skapa en halv miljon nya jobb.

Anna Kinberg Batras tal bifogas.
Läs mer om Moderaternas politik för att motverka terrorism i bifogad PM.