Nyhetsartikel
29 jan 2015

Forssell: Tidsgräns i sjukförsäkringen räddar människor från utanförskap

Vi välkomnar att regeringen aviserar satsningar på förebyggande insatser och tidigare rehabilitering men ser samtidigt med oro på regeringens utfästelse att montera ner centrala delar reformen. Särskilt nu när sjuktalen åter stiger är det olämpligt att riva upp den reform som faktiskt visat sig fungera, skriver socialförsäkringsutskottets vice ordförande Johan Forssell i Aftonbladet.

Nu måste vi hitta lösningar för de grupper där vi ser att sjukfrånvaron ökar, bland kvinnor och i psykiska diagnoser. Vi har i Moderaterna påbörjat en bred politikutveckling och som en del i detta arbete kommer vi att lyfta frågorna om psykisk ohälsa och skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Vi vet att arbetsmiljön är avgörande för risken att utveckla depressioner eller utmattningssymptom. Samtidigt ser vi en förändrad arbetsmarknad där gränserna mellan jobb och fritid suddas ut, där det som tidigare var en enkelt definierad arbetsdag med fasta klockslag ersätts av nya krav på uppkoppling och tillgänglighet. Det här ställer det nya krav på hur vi ser på och arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Samtidigt tyder mycket på att sjukvården är bättre på att hitta och behandla förslitningsskador eller brutna ben än att hitta och behandla depressioner, utmattningssymptom eller andra former av psykisk ohälsa. Här måste mer göras.

På samma sätt behöver vi förstå varför kvinnor är mer sjukskrivna än män, hitta förklaringar och förslag till reformer. Ett återkommande mönster är att när sjukfrånvaron ökar så ökar den mer för kvinnor än för män. Faktorer i arbetsmiljön samt fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete är några av de omständigheter som bidrar till att påverka skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen. Även här kommer vi att undersöka vilka reformer som kan bryta utvecklingen.

Läs hela artikeln

Johan Forssell
Rättspolitisk talesperson

Mitt namn är Johan Forssell och jag är rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Jag bor i Stockholm tillsammans med min familj.

Mer om Johan