Nyhetsartikel
29 jan 2015

Förslag för framtidens yrkesutbildning

I dag släppte Lärarnas riksförbund antologin "Kompetens för framtiden" där Betty Malmberg, riksdagsledamot i utbildningsutskottet, skriver ett kapitel om framtidens yrkesutbildning.

I kapitlet presenterar Betty sex förslag för en stärkt yrkesutbildning: 

1. Programmering och modern teknik är ett måste. År 2015 är tekniken en integrerad och självklar del i samhället. Nya Moderaterna vill därför att programmering ska bli ett valbart ämne i skolan bredvid trä- och syslöjd.

2. Samverkan med grundskolan ska öka. Genom att redan tidigt i skolan förbereda eleverna genom entreprenöriellt lärande, prao och UF-företagande (Ung företagsamhet) ökar möjligheterna att intressera elever för sin framtid. I dag finns entreprenörskap som ett eget ämne i svenska skolor och det återfinns även i gymnasieprogrammens examensmål. Det tycker vi är bra.

3. Prao är viktigt. För att eleverna ska förstå hur många olika yrkesval som finns har skolorna ett stort ansvar för att se till att praoveckor genomförs. Det första jobbet, praktiken eller provanställningen är den absolut svåraste tröskeln för unga att sig över. För många är därför praoveckan en viktig ingång. 

4. SYV:arnas roll måste uppvärderas. Nya Moderaterna anser att huvudmännen måste ta ett större ansvar för att följa upp SYV-verksamheten med sikte på att kvaliteten ska öka och att SYV tar plats och blir hela skolans ansvar. Vi vill självklart att unga ska få förverkliga livsdrömmar men det är SYV:s ansvar att förse unga med en realistisk verklighetsbild.

5. Yrkesutbildningar lika viktiga som högskoleförberedande. Att gå en yrkesutbildning är inget för skoltrötta. Tvärtom ställer det höga krav på eleverna att gå en del av utbildningen i skolan och en del ute på arbetsmarknaden. Vi måste lämna den senaste tidens debatt om fin- och fuljobb.

6. UF vid alla gymnasieskolor. I år driver ca 22 000 elever UF-företag som en del av sin gymnasieutbildning. De som drivit UF-företag har starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst och att de hellre blir nyföretagare. Nya Moderaterna vill att alla gymnasieskolor ska erbjuda sina elever att vara UF-företagare.

Läs mer om förslagen

Läs mer om antologin "Kompetens för framtiden"

Betty Malmberg
Riksdagsledamot
Hjärtefrågorna är utbildning, företagande, infrastruktur och en levande landsbygd.  Allt med fokus på att skapa ett hållbart samhälle för människa och miljö.
Mer om Betty