Nyhetsartikel
23 nov 2017

Förslag för att göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster i

Under torsdagen höll Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson och Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson, ett seminarium om hur vi kan främja tillväxten av delningsekonomin i Sverige. Representanter från politiken, näringslivet och branschen diskuterade delningsekonomi generellt och vilka vägar Sverige måste ta, med Moderaternas rapport om delningsekonomi som utgångspunkt.

Vi har arbetat fram skarpa förslag, som också antagits av Moderaternas arbetsstämma, om skattelättnader, regelförenkling och stärkt integritetsskydd för de som tillhandahåller och brukar tjänster inom delningsekonomin. Den rapport som förslagen har mynnat ut i finns att läsa i sin helhet här.

Ska vi lyckas nå delningsekonomins fulla potential måste alla partier engagera sig. Vi har tagit ett stort första steg, men vi kan inte lösa alla knutar på en och samma gång. Vi välkomnar därför att fler partier, men framför allt också regeringen följer efter för tillsammans kan vi göra Sverige till världens bästa land att dela varor och tjänster i.

Filer
Jessica Rosencrantz
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Mitt hjärta klappar också starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Mer om Jessica
Maria Malmer Stenergard
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria