Nyhetsartikel
7 aug 2017

Politik för företagare

Här samlar vi Moderaternas företagarpolitik.

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Under Moderaternas arbetsstämma 2017 beslutades om ett samlat reformpaket, som rustar Sverige för framtiden. I denna folder sammanfattar Moderata Företagarrådet politiken som rör företagande.

 • Arbetsrätten ska bli mer flexibel bland annat genom att turordningsreglerna i LAS ska justeras så att turordningen i högre grad baseras på kompetens.
 • Ett regelförenklingsarbete för företag ska genomsyra all politik och prioriteras på EU-nivå.
 • Företagsskatterna ska reformeras för att förenkla för företag att växa genom att förenkla 3:12-reglerna och införande av kvalificerade personaloptioner.
 • Tydligare krav på kortare handläggnings- och leveranstider inom statliga myndigheter ska införas.
 • Höjt tak för Rutavdrag till 75 000 kronor per person.
 • Arbetsförmedlingen ska läggas ned och ersättas av en mindre och vassare statlig aktör och etablerade matchningsaktörer.
 • “En dörr in” för företagens uppgiftslämnande ska utvecklas.
 • Ge länsstyrelserna och andra nationella myndigheter i uppdrag att säkerställa enhetlig rättstillämpning i hela landet.
 • Bolagsskatten ska sänkas.
 • De olika företagsstöden ska renodlas.
 • Krav vid offentlig upphandling bör genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor, oavsett storlek på företagen.
 • Inträdesjobb för nyanlända och unga utan gymnasieutbildning.
 • Rekonstruktionslagstiftningen ska reformeras.
 • Trygghet för företagare under uppbyggnadsskedet ska stärkas.
 • Skyddet för immateriella rättigheter ska förstärkas.
 • Arbetskraftsinvandring ska underlättas och expertskatten reformeras. 
 • Det ska bli enklare att driva livsmedelsföretag eller jordbruk bland annat genom att reglerna för miljö- och djurskydd kopplas till resultat i stället för åtgärder.
 • Gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas och producenter ges möjlighet att bli ombud för Systembolaget. Det ska också bli enklare för lanthandlare att bli ombud för olika statliga bolag.

 

Filer