Företagande och näringsliv

70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt. Trots högkonjunktur och stor brist på arbetskraft befinner sig en av sju svenskar (i arbetsför ålder) i utanförskap och bidragsberoende.

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor. Fyra av fem jobb skapas i småföretag.

Våra förslag:

  • Vi vill genomföra regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag och ska prioriteras på EU-nivå.
  • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
  • Underlätta uppgiftslämning för företag till myndigheter genom konceptet “En dörr in”.
  • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
  • Bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter.
Lars Hjälmered
Näringspolitisk talesperson
Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.
Mer om Lars
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss