Företagande

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Moderaternas jobbmål är att Sverige ska kunna skapa 500 000 nya jobb till 2025. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det är enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige.

Våra förslag:

  • Enklare och mer lönsamt att starta och driva företag
  • Fortsatta regelförenklingar för mindre krångel
  • Infrastruktur att lita på och konkurrenskraftiga transporter
  • Förenkla för företag eller enskild näringsverksamhet med relativt låg omsättning genom mindre administration och lägre beskattning
  • Regelverk ska förenklas och anpassa till ett digitaliserat och delande samhälle
  • Utreda skattefria köp mellan privatpersoner på 30 000 kronor.
Lars Hjälmered
Näringspolitisk talesperson
Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.
Mer om Lars
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss