Företagande

Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet. Sverige riskerar att tappa mark internationellt.

Svenskt småföretagande är Sveriges jobbmotor – fyra av fem jobb skapas i småföretag. Företagande och entreprenörskap ska ha goda villkor.

  • Genomför regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.
  • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.
  • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.
  • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
  • Inför en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter..
  • Sverige ska vara världsledande i arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
     
Lars Hjälmered
Riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet.
Vi har nu en uppgift som parti och allians att visa att vi är bäst på att lägga en grund för fler jobb och växande företag.
Mer om Lars
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss