Förebyggande insatser mot kriminalitet

Den mest brottsförebyggande insatsen här och nu är att sätta gängkriminella ledare i fängelse. Men på längre sikt handlar det om en politik som satsar på skolor i utanförskapsområden, att bryta bidragsberoende och tidigt gripa in mot ungdomar som är påväg in i kriminalitet.
  • Kriminalvården ska få ansvaret för unga grovt kriminella
  • Fler unga ska tvångsomhändertas enligt (LVU)
  • Ett nationellt exitprogram för gängkriminella ska införas

Moderaterna är övertygade om att det finns behov av en generell politik för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i våra utsatta områden. Då måste kraftiga satsningar göras på skolan – tack vare Moderaterna och Kristdemokraternas budget möjliggör vi nu fler förstelärare i våra utanförskapsområden.

Men för att kunna fånga upp de ungdomar som är påväg in i kriminalitet, behöver det sociala arbetet förändras. Polisen menar att det behövs nya lösningar för unga som blir gängkriminella! Socialtjänsten har idag inte rätt verktyg att hantera en ungdom som dyker upp i skottsäker väst. Trots mycket prat om förebyggande insatser, så presenteras inga sådana förslag som polisen efterlyser.

Moderaterna vill att staten ska ta ett större ansvar för unga grovt kriminella. Vi föreslår att ansvaret för den gruppen flyttas från socialtjänsten till Kriminalvården. Syftet är inte främst att straffa ungdomarna – utan att Kriminalvården som har större erfarenhet av grovt kriminella ska kunna sätta in rätt stödjande åtgärder. Den kompetensen har inte socialtjänsten idag.

Fler unga behöver också tvångsomhändertas enligt (LVU). Unga som befinner sig i gängmiljön behöver i högre utsträckning omhändertas, innan de riskerar att hamna i grov kriminalitet. 

Moderaterna vill också införa ett nationellt exitprogram för gängkriminella, så att fler personer kan lämna kriminaliteten. Ett sådant program bör kombineras med ett mer aktivt uppsökande arbete, där Polisen tillsammans med andra myndigheter konfronterar enskilda gängmedlemmar.