Nyhetsartikel
26 nov 2018

Fler poliser och mer resurser till hela rättsväsendet

I samband med ett besök på polisutbildningen vid Södertörns högskola presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaternas budgetsatsningar på lag och ordning. Det handlar bland annat om kraftiga resursökningar för fler poliser, höjda polislöner, bättre utrustning samt ökade resurser till Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

Sverige har allvarliga problem med skjutningar och brott kopplade till kriminella uppgörelser. Allt fler enskilda utsätts också för brott, till exempel sexualbrott, våldsbrott och personrån. Trots det allvarliga läget har Sverige i dag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Polisen upplevs ofta som frånvarande, inte minst i glest befolkade delar av landet. Utvecklingen måste vändas: Brott ska bekämpas – resolut och rejält. 

Därför behövs fler poliser, och Polismyndigheten behöver kraftigt ökade resurser. Polisen ska vara effektiv och koncentrera sig på kärnuppgifterna: att ingripa mot, utreda och klara upp brott. Polisyrket ska bli mer attraktivt med högre lön. Parallellt med resursökningen till polisen behöver även hela rättsväsendet stärkas. Dessa reformer är nödvändiga för att alla ska kunna känna sig trygga i Sverige. 

Moderaterna gör nu det vi lovade väljarna innan valet, fokusera på att lösa samhällsproblemen med reformer och resurser. 

Moderaternas budgetförslag innehåller därför följande satsningar för att återupprätta rättsstaten: 

• Resurser för fler polisanställda i hela landet. För detta anslår Moderaterna 500 miljoner kronor 2019. Målet är att öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024. 

• En riktad lönesatsning som tar ett första steg mot att möjliggöra höjda polislöner med i snitt 3 000 kronor per månad. För detta anslår Moderaterna 360 miljoner kronor 2019. 

• En betald polisutbildning, som innebär att den som slutför polisutbildningen ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna med en femtedel varje år under de fem första åren som verksam polis. Moderaternas budget innehåller ett uppdrag till regeringen att ta fram den lagstiftning som krävs för att genomföra detta. 

• Ytterligare förstärkningar av Polismyndigheten genom satsningar på Nationellt forensiskt centrum (NFC) samt på modern utrustning, kameraövervakning i utsatta områden och på polisens hundresurs. För detta anslår Moderaterna 200 miljoner kronor 2019. 

• Mer resurser till hela rättsväsendet för att hantera en ökad ärendemängd till följd av satsningen på fler poliser. För detta ökar Moderaterna anslagen till Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med sammantaget 290 miljoner kronor 2019. 

Läs mer i bifogad pm.