Nyhetsartikel
12 apr 2018

Fler förvarsplatser för ett effektivare återvändande

Moderaterna vill öka antalet förvarsplatser med totalt 250 platser. För det satsar vi ytterligare 100 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod. Satsningen presenteras i dag av Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, i TV4-Nyheterna.

Den som fått avslag på sin asylansökan, eller på annat sätt vistas i Sverige utan tillstånd, måste återvända till sitt hemland. Nu ser vi däremot hur många människor väljer att inte följa beslut om utvisning, utan i stället etablerar sig i skuggsamhällen där de löper stor risk att fara illa. Uppgifter pekar på att upp emot 50 000 människor lever i Sverige utan tillstånd. På fyra år kommer Polisen ta emot ytterligare 55 000 ärenden med personer som vägrar återvända till sina hemländer. 

Förvar är ett viktigt verktyg för att kunna utvisa personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige. I dag finns 357 förvarsplatser i Sverige. I syfte att stärka återvändandearbetet vill Moderaterna se en ökning av antalet förvarsplatser. Under kommande mandatperiod satsar vi därför 100 miljoner kronor per år för att öka antalet förvarsplatser med totalt 250 platser. 

- Vi i Moderaterna är bekymrade över det framväxande skuggsamhället. Idag har vi en situation där bristen på förvarsplatser gör att Migrationsverket måste släppa personer som borde vara i förvar. Med vårt tillskott hoppas vi att situationen blir bättre och att fler människor återvänder hem, säger Johan Forssell. 

Utöver satsningar på fler förvarsplatser vill Moderaterna skärpa regelverket för förvar och se en påtaglig ökning av antalet verkställda utvisningar och inre utlänningskontroller i syfte att förstärka återvändandet av personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. 

Se inslaget här.

Johan Forssell
Rättspolitisk talesperson, Riksdagsledamot för Stockholms stad, Ledamot i partistyrelsen

Mitt namn är Johan Forssell och jag är rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Jag bor i Stockholm tillsammans med min familj.

Mer om Johan