Nyhetsartikel
14 mar 2016

Fler enkla jobb med flytt-rut

Den 1 augusti i år blir Moderaternas reform flytt-rut verklighet. Då kommer rut-avdraget utökas till att omfatta fler tjänster, bland annat flyttjänster. Det är ett viktigt steg för att öppna fler vägar till arbetsmarknaden, inte minst för nyanlända.

Moderaterna driver regeringen framför sig på en rad områden. Ett tydligt exempel är att bygga vidare på den välfungerande rut-reformen för att ge fler människor en chans att komma in på arbetsmarknaden.

I juni 2015 presenterade Moderaterna förslaget om att rut-avdraget också bör omfatta flyttjänster. Cirka ett år senare blir reformen nu verklighet till följd av migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen.

– Det är en viktig pusselbit för att motverka nytt utanförskap och att det blir alldeles för stora belastningar på offentliga finanser, säger Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson.

Moderaterna föreslår också att regeringens halvering av rutavdraget ska återställas samt är öppna för att ytterligare utöka avdragsmöjligheten.

– Nu har vi ett annat omvärldsläge, med många nya människor i Sverige som behöver jobb. Det skulle förvåna mig om inte regeringen ser det, avslutar Wykman.

Läs artikeln här.

Niklas Wykman
Skattepolitisk talesperson

Politiken behöver säkra stabilitet och främja tillväxt.

Mer om Niklas