Nyhetsartikel
23 nov 2018

Fem miljarder kronor till välfärden i kommuner, landsting och regioner

Idag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en satsning på välfärden i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Moderaterna vill i sin budget för 2019 öka resurserna med fem miljarder kronor, och därefter fortsätta ökningen under mandatperioden.

Kostnaderna i välfärden har ökat under de senaste åren. Det är en naturlig konsekvens av en åldrande befolkning, men är också kopplat till det stora flyktingmottagandet. Kommunerna har fått bära stort ansvar för att få den nya ekonomiska ekvationen att gå ihop. 

Nu behöver Sveriges kommuner, regioner och landsting extra resurser för att klara av de växande kostnaderna. Annars finns risk för antingen en försämrad välfärd eller skattehöjningar på flera håll i Sverige. 

Därför vill Moderaterna successivt tillföra ökade resurser under mandatperioden. I vårt budgetförslag för 2019 tar vi första steget: Vi ökar resurserna till välfärden med fem miljarder kronor till Sveriges kommuner, landsting och regioner.

- Vi ser att behoven i äldreomsorgen, skolor och förskolor kräver fler medarbetare. Därför satsar vi fem miljarder i vår budget för nästa år, säger Elisabeth Svantesson.

Att tillföra mer resurser räcker dock inte för att värna den svenska välfärden. Pengarna måste också användas effektivt. Stora delar av kommande tillskott efter 2019 kommer därför att villkoras, så att alla kommuner använder pengarna för åtgärder som minskar bidragskostnaderna och förbättrar integrationen.

Snart vänder ekonomin nedåt, och då kommer de problem vi ser idag inte att minska utan växa. Det ställer krav på politiskt ansvarstagande. Mer resurser till kommunerna, i kombination med reformer för att få fler i arbete, är nycklar för att klara av de utmaningar som ligger framför oss. Så vill Moderaterna ta tag i Sverige.


Läs artikeln här