Färdplan mot Natomedlemskap

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet i samverkan. Förmågan att kunna ge och ta emot civil och militär hjälp är central vid en eventuell kris eller konflikt.

Samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta fullt medlemskap, med löftet om hjälp i skarpt läge ifall den skulle behövas.

I ljuset av det försämrade omvärldsläget har ett svenskt medlemskap i Nato aldrig varit så angeläget som det är i dag.

Sverige behöver därför en färdplan för att gå med i Nato. Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 28 andra länder och ett medlemskap skulle stärka Sveriges försvarsförmåga.

  • Sverige behöver en färdplan för att gå med i Nato