Nyhetsartikel
29 aug 2017

Extra stämma den 1 oktober i Stockholmsområdet

I dag fattade Moderaternas partistyrelses arbetsutskott beslut, i samråd med valberedningens ordförande, om att extrastämman för val av ny partiordförande skall äga rum den 1 oktober i Stockholmsområdet. Kallelse kommer att sändas ut till stämmoombuden inom kort.

I dag sänder också valberedningen ut information om nomineringsprocessen till partiets länsförbund, MUF, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater. Länsförbund och övriga organisationer har till den 11 september på sig att genomföra interna processer för att komma fram till vilken/vilka kandidater man vill nominera till ny partiordförande. Valberedningen förordar att länsförbunden och organisationerna ger medlemmar och föreningar möjlighet att komma med förslag. Länsförbund och övriga organisationer bör rangordna kandidaterna i sitt svar till valberedningen. Valberedningens nästa möte äger rum den 12 september.

Valberedningen kommer vid sitt nästa möte att fatta beslut om hur den vidare processen skall se ut.

Anders Edholm
Partisekreterare