Europeiska Folkpartiet

Europeiska Folkpartiet (EPP) är EU:s borgerliga parti och den mest inflytelserika politiska familjen på EU-nivå. Moderaterna har varit medlem i EPP sedan 1995.

Sedan EPP grundades år 1976 har partiet strävat efter ett demokratiskt, transparent och effektivt Europa som ligger nära sina medborgare. EPP vill ha ett välmående Europa genom att främja en fri marknadsekonomi med socialt medvetande. 

Moderaterna har tre svenska ledamöterna i Europaparlamentet som tillhör partigruppen EPP: 

  • Anna-Maria Corazza Bildt
  • Christofer Fjellner
  • Gunnar Hökmark

Moderaterna har även två representanter i EPP:s politiska församling (EPP Political Assembly).

EPP omfattar för närvarande 77 politiska partier och partners från 41 länder, Europeiska kommissionens ordförande, Europeiska rådet och Europaparlamentet, 9 EU stats- och regeringschefer och 5 stats- och regeringschefer utanför EU, 14 ledamöter av Europeiska kommissionen och största gruppen i Europaparlamentet.
 

 

Filer
Manifest(pdf545.55 KB)