Europeiska Folkpartiet

Sedan Europeiska Folkpartiet grundades i 1976 har partiet strävat efter ett demokratiskt, transparent och effektivt Europa som ligger nära sina medborgare. EPP vill ha ett välmående Europa genom att främja en fri marknadsekonomi med socialt medvetande. EPP är EU:s borgerliga parti och den mest inflytelserika politiska familj.

EPP omfattar för närvarande 77 politiska partier och partners från 41 länder, Europeiska kommissionens ordförande, Europeiska rådet och Europaparlamentet, 9 EU stats- och regeringschefer och 5 stats- och regeringschefer utanför EU, 14 ledamöter av Europeiska kommissionen och största gruppen i Europaparlamentet.

Om Moderaterna och EPP:
 

  • Moderaterna har varit medlem i EPP sedan 1995.  
  • Moderaterna har 3 svenska ledamöterna i Europaparlamentet som tillhör partigrupp EPP:
    • Anna Maria Corazza Bildt
    • Christofer Fjellner
    • Gunnar Hökmark
  • Moderaterna har 2 representanter i EPP:s Politiska Församling (EPP Political Assembly)

 
Du kan hitta mer info här.
 

Filer
Manifest(pdf545.55 KB)