Nyhetsartikel
24 maj 2018

Europapolitik för Sverige – en idérapport

I dag presenterar europaparlamentariker Christofer Fjellner och Moderaternas gruppledare i EU-nämnden Karin Enström Moderaternas idérapport Europapolitik för Sverige. EU befinner sig i sin mest formbara fas på över ett decennium. För att ta tillvara på svenska intressen i Europa behövs nu en konkret och relevant politisk agenda tillsammans med ett större engagemang.

Mer än 20 år efter omröstningen om EU-medlemskapet bör en framåtsyftande diskussion om Europasamarbetet inte handla om att vara för eller emot EU. Diskussionen bör fokusera på vad Sverige vill ha Europasamarbetet till och hur det kan bidra till att lösa det som är genuint gemensamma och gränsöverskridande utmaningar. Så skapas ett mervärde för Sverige i form av gemensamma lösningar, som vi inte kan få utan EU. EU ska inte vara ”smalt”, som det ofta heter. EU ska vara relevant.
 
Svensk europapolitik måste drivas framåt av oss som i grunden är för samarbetet.
 
Rapporten tar fram förslag på fem sakområden:
 

Ekonomi och jobb. 
För tjänster är fortfarande omkring 60 procent av den inre marknaden stängd för handel över gränserna. Tillsammans med att utveckla en inre marknad för digitala tjänster är att riva dessa handelshinder en av våra högsta prioriteringar. Samtidigt ska Sverige tillsammans med andra frihandelssinnade länder ta täten för friare handel och öppnare marknader. 

Migration. 
Sverige måste arbeta för att EU:s yttre gränser kontrolleras på ett ordnat och säkert sätt. EU-länderna behöver även skapa bättre verktyg för att säkerställa ett effektivt återvändande för de som inte får stanna i Europa. Moderaterna vill lyfta diskussionen om ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem. Asylprövningen skulle med en sådan ordning ske i säkra områden utanför EU och inte i varje enskilt land. 

Lag och ordning. 
Det måste bli enklare att utvisa medborgare från andra EU-länder och vi vill att betydligt fler utländska medborgare som avtjänar sitt straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland i EU. Många av de som tigger i Sverige kommer från länder med diskriminering och utsatthet. Här har EU en viktig uppgift. EU anslår och Sverige finansierar betydande medel för att bekämpa diskriminering och fattigdom i dessa länder. 

Miljö och klimat. 
Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp – EU för mindre än tio procent. Sverige och Europa bedriver en klimatpolitik som får de stora utsläpparna att vilja följa vårt exempel. Klimatpolitiken ska vara vetenskapligt underbyggd och kostnadseffektiv. Resurserna är begränsade, vilket innebär att politiken ska använda styrmedel som gör att vi når klimatmålen kostnadseffektivt. 

Försvars-, säkerhets- och utrikesfrågor. 
EU ska vara en stark och tydlig kraft för demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och hållbar utveckling i världen. EU bör prioritera sitt eget närområde, med Balkan och det östliga partnerskapet. Sverige ska arbeta för att det europeiska försvarssamarbetet stärks och fungerar som ett komplement till Nato.

Moderaternas Europapolitiska arbete

  • Förslagen ovan presenteras som ett led i Moderaternas utvecklingsarbete inom Europapolitiken. De är hämtade från rapporten Europapolitik för Sverige.
  • Den 16 maj höll partiledare Ulf Kristersson ett Europatal i Europahuset.

Läs rapporten här.

Filer
Europarapport 2018(pdf715.52 KB)
Karin Enström
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin