Nyhetsartikel
19 jun 2018

Ett starkt försvar – för att säkra Sverige

Ulf Kristersson och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, presenterar i dag Moderaternas försvarsrapport. Den syftar till att ange en riktning framåt med konkreta förslag som ska stärka svensk försvarsförmåga.

Moderaterna har tidigare gett beskedet att Sveriges försvarsanslag ska höjas till två procent av BNP. Detta är en historiskt stor ambition och innebär en fördubbling av anslaget jämfört med dagens läge. Rapporten ger en bild av hur de extra resurserna bör prioriteras och vilka organisatoriska förändringar som bör genomföras

- Försvaret är en av statens kärnuppgifter. Utgångspunkten måste vara att ökade resurser också kan omsättas i ökad försvarsförmåga, sa Ulf Kristersson. 

- Försvaret ska bli starkare, mer tillgängligt och modernare. Sverige ska åter ha ett försvar som har förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, asymmetriska vapensystem, påverkansoperationer, cyberattacker, artificiell intelligens och globala utmaningar, underströk Hans Wallmark.

Rapporten fokuserar på fyra huvudområden: 

1. Ökad nationell förmåga 

Försvaret av Sverige är den centrala uppgiften. Dagens två mekaniserade armébrigader ska utökas med en tredje brigad i Skåne samtidigt som en lättare brigad upprättas i Stockholmsområdet samt att stridsgruppen på Gotland förstärks. Jägarförbanden i Arvidsjaur och Karlsborg utökas. På marinsidan behöver anskaffningen av nästa generations ytstridsfartyg påbörjas och vi vill under nästa försvarsbeslutsperiod lägga till en ubåt till de i dag existerande fyra. Robotluftvärn ska tillföras korvettsystemet. Kärnan i flygstridskrafterna ska bestå av sex fullt uppfyllda stridsflygdivisioner, vilket motsvarar cirka 100 Jas Gripen. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal måste förmåner och villkor för de anställda inom Försvarsmakten förbättras. Vi kommer att öronmärka resurser för detta. 

2. Ett svensk Natomedlemskap och internationella samarbeten 

Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Vid en alliansregering efter valet 2018 ska vi tillse att alla militära, politiska och juridiska förberedelser för ett svenskt inträde i Nato finns på plats samt att en svensk Natooption skrivs in i regeringsförklaringen. 

3. En fungerande krisledning 

Säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen är en tydlig indikator på att den nationella krisledningen i dag har omfattande brister. Moderaterna vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd som ska utgöra den centrala statliga krisledningsorganisationen och vara en knutpunkt i frågor om rikets säkerhet i bred bemärkelse. 

4. Inre och yttre säkerhet 

 Vi måste i större utsträckning göra samlade analyser kring hur olika händelser hemma och i andra länder påverkar svensk säkerhet. Vi vill införa ett nationellt regelverk för utländska direktinvesteringar som ytterst ger möjligheter att stoppa investeringar som strider mot svenska säkerhetsintressen. Hemvärnet ska växa numerärt. Försvarsberedningens förslag för att stärka det civila försvaret och totalförsvaret ska genomföras så snart som möjligt.

Se pressträffen här.

Läs mer här

Läs hela rapporten här

Se Försvarskartan för hur Moderaternas försvarssatsningar fördelar sig över landet.

Filer
Försvarskarta(png791.63 KB)