Nyhetsartikel
7 nov 2017

Ett starkare försvar

Med utgångspunkt i den försvarsöverenskommelse som slutits mellan Moderaterna, Centerpartiet och regeringspartierna har i dag viktiga steg tagits för att Sverige ska kunna anskaffa ett nytt luftvärnssystem. Det är en viktig del i att öka vår försvarsförmåga

- Att stärka svenskt försvar genom ett nytt luftvärnssystem och den ökade förmåga det innebär är nödvändigt. Därför är det bra att viktiga steg nu tas i detta syfte genom att Försvarets materielverk kan inleda förhandlingar med USA om en anskaffning av luftvärnssystemet Patriot, säger Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson.

- Nu handlar det om att axla ansvar, se till att vi får detta på plats i tid och säkra vårt lands försvarsförmåga, avslutar Wallmark.

Bakgrund

Regeringen har i dag, med utgångspunkt i den försvarsöverenskommelse Moderaterna ingått i, bemyndigat Försvarets Materielverk att översända en anbudsförfrågan samt inleda förhandlingar med USA om en anskaffning av luftvärnssystemet Patriot.

Läs mer här: Ekot

 

 

Hans Wallmark
Riksdagsledamot för Skåne, Utrikespolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans