Nyhetsartikel
11 jan 2015

Enström: Sverige behöver en ny säkerhetspolitik

Tiden är mogen att se över våra internationella försvarspolitiska samarbeten för att stärka Sveriges säkerhet. Det är nödvändigt att utveckla nya former för samarbete med Nato. Nya Moderaterna vill därför att den svenska regeringen tar initiativ till en Natostudie som ser över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap. Det skriver Karin Enström i Dagens Samhälle.

Den oroande omvärldsutvecklingen med ökade spänningar i Östersjön kräver åtgärder på flera nivåer. Löfvens regering med utrikesminister Margot Wallström verkar tro att en passiv säkerhetspolitik är lösningen. Den tid då denna politik var gångbar är sedan länge förbi. För Nya moderaterna är det viktigt att markera mot Ryssland och se över vår försvars- och säkerhetspolitik.

Nya Moderaternas slutsats är att säkerhetsläget visar på behovet av internationellt samarbete nu mer än tidigare. Det är genom diplomatiska och ekonomiska påtryckningar som vi kan markera mot Ryssland. Dessutom måste vi stötta Ukraina och stärka vår egen försvarsförmåga för att möta det nya säkerhetsläget. Tiden är mogen att se över våra internationella försvarspolitiska samarbeten för att stärka Sveriges säkerhet. Det är nödvändigt att utveckla nya former för samarbete med Nato. Nya Moderaterna vill därför att den svenska regeringen tar initiativ till en Natostudie som ser över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap.

Dessutom är en medveten strategisk kommunikation från det officiella Sverige helt nödvändig. Utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om att svenskar är ”på allvar rädda” för Ryssland och att ”Putin är irrationell” är långt ifrån strategiska. Snarare spelar ogenomtänkta uttalanden som Wallströms ett alltmer aggressivt Ryssland i händerna.

Läs hela artikeln

Karin Enström
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin