Nyhetsartikel
2 jul 2018

En ny ekonomisk reformagenda

På Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en ny ekonomisk reformagenda. Efter flera år av högkonjunktur blir tecknen allt fler på att tuffare tider väntar. Det kommer påverka möjligheterna att lösa Sveriges problem – vårdköerna, gängkriminaliteten och integrationen. Därför behövs nu en samlad politik för att ta Sverige i en ny riktning.

Att de kommande åren riskerar att bli svåra understryker behovet av en ny ekonomisk reformagenda. Viljan att lösa akuta problem måste gå hand i hand med förmågan att genomföra reformer som svarar mot Sveriges långsiktiga utmaningar. 

I ett större perspektiv handlar detta om att det svenska samhällskontraktet ska gälla lika för alla. Människor ska känna sig trygga med att när de bidrar till det gemensamma, så håller kärnstaten och det offentliga sin del av kontraktet. Det yttre försvaret fungerar. Tryggheten upprätthålls. Vården är tillgänglig. Skolan rustar barnen med kunskaper. Och om livet ställs på kant finns ett yttersta skyddsnät. 

Moderaterna ser tre områden där det är särskilt viktigt att genomföra reformer:

1. Sverige ska fungera för alla genom att resurserna till välfärden ökar och integrationen förbättras. 

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd – och arbete måste alltid löna sig bättre än bidrag. Men allt för många människor lever idag på bidrag och andra ersättningar, i stället för att jobba. Många nyanlända riskerar att hamna i utanförskap om de inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige. Moderaternas centrala reformer av bidragssystemen, för förbättrad integration och ökad resurser till välfärden, är: 

• Tydliga krav i hela landet för att få försörjningsstöd.

• Ett bidragstak. 

• Kvalificering till bidrag genom arbete eller permanent, laglig bosättning i Sverige 

• Införa högre krav på godkända språkkunskaper för invandrare som deltar i SFI.

2. Ökad tillväxt – så att välståndet kan öka. 

Tillväxt är grunden för nya jobb och en nödvändighet för att öka resurserna till välfärden och statens kärnuppgifter. Ökade resurser till välfärden ska inte finansieras av högre skatter eller sämre kvalitet i välfärden. Sverige har goda förutsättningar för tillväxt, men det finns också i hinder i form av höga marginalskatter, regelkrångel och kompetensbrist. För att långsiktigt främja tillväxt vill Moderaterna: 

• Ge elever mer undervisningstid – för en skola i världsklass. 

• Genomföra en skattereform, som bland annat innebär sänkt skatt på de lägsta inkomsterna och att färre ska betala statlig inkomstskatt. 

• Tillsätta en produktivitetskommission. 

• Förbättra innovationsklimatet.

3. Sverige ska dra nytta av, och leda, förändringar i ekonomin till följd av teknikutveckling och digitalisering. 

Kraven på att kunna ställa om ökar på en arbetsmarknad som förändras, och där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. När arbetslivet dessutom förlängs ökar även kraven på kompetensutveckling och karriärbyten blir regel snarare än undantag. Trygghet på arbetsmarknaden kommer i hög grad att handla om att få goda möjligheter att lära om och att lära nytt. Därför vill Moderaterna: 

• Förbättra möjligheterna att finansiera studier mitt i livet, bl.a. genom höjt fribelopp och höjd åldersgräns för studiemedel. 

• Införa ett omställningsavdrag så att människor kan få skatteavdrag för egna utbildningskostnader. 

• Införa en skattelättnad för företag som köper utbildning till sina anställda. 

• Ge universitet och högskolor ett omställningsavdrag. 

• Öppna upp universitetens uppdragsutbildning för fler.

 

Elisabeth Svantesson skriver om reformagendan i Dagens Industri.  

Läs rapport om reformagendan här

Läs också: 

Elisabeth Svantesson skriver om M:s skattesänkning för pensionärer i Aftonbladet.  

Elisabeth Svantesson tillsammans med Saco i Dagens Nyheter om att reformera LAS .