Nyhetsartikel
27 mar 2018

En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, stärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet.

- Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. 

- Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra, avslutar Kristersson.

Delar av Moderaternas föreslagna insatser för socialt utsatta barn: 

Skola och förskola

 • Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
 • Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
 • En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
 • Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
 • Fler karriärtjänster i utanförskapsområden

Psykisk ohälsa

 • Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
 • Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
 • Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst

 • Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
 • Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
 • En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
 • Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott

 • En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
 • Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
 • Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
 • Fler sociala insatsgrupper. 
 • Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis. 

 

Se pressträffen här.
Presentationen bifogas.
Rapporten bifogas.
PM med sammanfattning av förslagen.