Nyhetsartikel
3 okt 2018

Eftervalsanalys med sikte på framtiden

Moderaternas partistyrelse har utsett den grupp som ska analysera 2018 års val och dra slutsatser för framtiden. Uppdraget ska redovisas i januari 2019.

Ordförande i eftervalsanalysgruppen är Mats Green, till vardags riksdagsledamot från Jönköpings län och Moderaternas bostadspolitiska talesperson.

 

Övriga deltagare i arbetsgruppen: 

Marith Hesse, Västra Götaland

Maria Stockhaus, Stockholms län

Carina Zachau, Skåne

Mikaela Waltersson, Halland

Jörgen Berglund, Västernorrland

Peje Emilsson, företagare

Benjamin Dousa, Muf

Ulrica Schenström, Moderatkvinnorna

Margareta Pålsson, Moderata Seniorer

 

Tjänstemän som biträder arbetsgruppen:
Josefin Dahlerus, arbetsgruppens sekreterare

Karin Juhlin, chef valsamordning
Mattias Keresztesi, policychef 

Per Nilsson, strategichef

Läs mer om arbetsgruppens arbete och hur du kan bidra på medborgaren.se här.