Nyhetsartikel
29 aug 2017

Varför pratar vänstern så gärna om privata vinster - men inte om offentliga förluster - i välfärden?

Det är anmärkningsvärt att de rödgröna inte vill tala om förluster i välfärden eftersom det är de som skattebetalarnas pengar går till och som därmed urholkar välfärden, menar Christer Carlsson och Ulf Berg, oppositionsråd i landstinget för Moderaterna.
  • Ekonomiskt plus i privat utförd vård uppstår inte genom att vi betalar mer i skatt för dessa tjänster
  • De rödgröna har trummat i folk att den privata verksamheten har sämre kvalitet men detta är inte sant.
  • Det är alltså inte driftformen som avgör när man läser om missförhållanden i vården.

De rödgröna partierna talar gärna om det olämpliga i att externa utförare går med vinst, men nämner inte kommunala och landstingsdrivna enheter som går med förlust. Det är anmärkningsvärt eftersom det är förlusterna i offent­liga verksamheter som skattebetalarnas pengar går till och som därmed urholkar välfärden.

Ekonomiskt plus i privat utförd vård uppstår inte genom att vi betalar mer i skatt för dessa tjänster eftersom spelreglerna är desamma. Vinst uppstår när välfärdföretag bedriver vården mer effektivt än landtingen och kommunen - detta utan att tumma på kvaliteten.

De rödgröna har trummat i folk att den privata verksamheten har sämre kvalitet men detta är inte sant. Ingen utredning har entydigt sett att det ene eller den andra sättet har bättre eller sämre kvalitet.

Det är alltså inte driftformen som avgör när man läser om missförhållanden i vården. Men de privata kan driva verksamheten mer effektivt vilket leder till lägre kostnader. En orsak kan vara att i den privatdrivna vården är beslutsvägarna mycket kortare. I den offentligt drivna vården ska besluten gå igenom en hierarki av chefer där bra förslag många gånger kan fastna och försvinna.

När skattepengen ges till kommunala och landstingsägda enheter för att utföra välfärdstjänster går dessa enheter ofta med förlust, eftersom man inte håller i utgifterna. Dessa underskott vältras över på skattebetalarna. Skattebetalarna i Dalarna betalar alltså först en gång för välfärdstjänsten och sedan ytterligare en gång för att täcka förlusterna i den offentliga verksamheten.

Socialdemokrater och vänsterpartister upprepar i ett slags mantra att vinst i välfärden är en form av stöld från skattebetalarna och är frekvent mot företagsamhet i välfärden. Detta gör man helt enkelt för att vilseleda människor och skaffa sig politiska poäng. För att få ut det mesta av våra skattepengar till den välfärd vi så väl behöver måste vi skapa konkurrens inom vården och ställa krav på effektivitet (exempelvis kortare vårdköer) och kvalitet.

Då måste vi som ansvarar för den landstingsdrivna verksamheten se till att personalen får ökad delaktighet och kan bidra med utveckling av vården. Inte som nu då goda idéer fastnar i byråkratin. Det som det istället måste pratas mer om är frågan om förluster i välfärden. Det är nödvändigt att företag som sköter sin verksamhet går med vinst. Detta är värt att ha i åtanke vid nästa debatt i välfärdsfrågan.

Christer Carlsson (M),

Ulf Berg (M),

oppositionsråd i landstinget