Stefan Eriksson

Gruppledare, Gagnefs kommun
Kontakt: Stefan.Eriksson@moderaterna.se
Liberalkonservativ fritidspolitiker som brinner för demokrati – demokrati måste få ta tid.

 

Att kränka en annan människas rättigheter kan aldrig försvaras med tillhörighet till en annan religion, kultur eller tradition.

Som förtroendevald försöker jag lyssna på de jag företräder och driva deras linje i möjligaste mån i alla sammanhang. I partiets interna demokratiska process argumenterar jag för den linjen så långt som möjligt men jag accepterar majoritetsbeslut då det är en viktig del i demokratin. Skulle ett beslut gå emot min personliga övertygelse är jag dock beredd att gå emot en majoritet – och ta konsekvenserna för det.

För mig är dialog viktigt, dialog med människor. Som förtroendevald skall man representera människor och för att kunna göra detta måste man ha en aktiv dialog. Utan dialog är det svårt att veta vad människor vill och tycker, då är risken stor att man bara representerar sig själv.

Jag brinner för en aktiv och levande landsbygd där människor kan bo och verka med fungerande service och företagande. Min grundsyn är att vi själva måste ta tag i våra egna utmaningar om detta skall lyckas, vi kan inte förvänta oss att ”någon annan” skall lösa det åt oss.

Politiker ska skapa förutsättningar och möjligheter men det är individens ansvarar att själv göra det bästa av dessa förutsättningar och möjligheter.

 

Här nedan är några exempel på sådant jag vill arbeta för.

Bättre förutsättningar för våra företag:

 • Göra det enklare och billigare att anställa
 • Ta bort krångliga regler och minska antalet regler
 • Större möjligheter för lokala företag att delta i upphandlingar, inte enbart pris som styr

 

Väl fungerande infrastruktur och kommunikationer:

 • Vägar och järnvägar där bilar, lastbilar och tåg tar sig fram – i tid
 • Tillgång till bredband även på landsbygden, viktigt för såväl företag som individen
 • Fungerande telefoni för alla, särskilt viktigt för äldre som bor på landsbygden

 

Tillgång till gemensam service inom rimligt avstånd:

 • Ge lokala butiker och serviceföretag ökade möjligheter att tillhandahålla olika servicefunktioner
 • Idag finns t. ex. apoteksombud och ombud för systembolaget, detta kan utvecklas och utökas med fler funktioner
 • Använda ny teknik för att ge service, självservice via nätet men även personlig service

 

En skola med fokus på kunskap och bra kvalitet:

 • Använda ny teknik och nya lösningar i skolan för såväl lärare som elever, skolan måste följa med utveckling i samhället!
 • Undervisning, föreläsningar, möten och konferenser via nätet är bra för miljön samtidigt som det ger ökade möjligheter
 • Bättre lärarutbildning, både grundutbildning och fortbildning