Nyhetsartikel
7 sep 2018

Socialdemokraternas höga tonläge löser inte samhällsproblemen

Det märks att det är valrörelse när de socialdemokratiska domedagsprofetiorna och halvsanningarna duggar tätt. Det är förståeligt att Socialdemokraterna har ett högt och falskt tonläge givet de svaga siffrorna i opinionen, men det vore klädsamt om man själva vågade sig på en analys av regeringens Löfvens tillkortakommanden istället för att skönmåla samhällsproblemen och skylla resten på Moderaterna.

Skatterna har höjts med över 60 miljarder under mandatperioden. För en vanlig barnfamilj har det inneburit en skattehöjning på närmare 12 000 kr per år. Har dessa familjer fått valuta för de radikala skattehöjningarna genom bättre välfärd? Låt oss titta närmare på det.

Bostadskrisen har fördjupats, vårdköerna har fördubblats på fyra år och polistätheten är den lägsta på tio år. Våldet eskalerar och otryggheten ökar. Jobbklyftan mellan utrikes och inrikes födda har vidgats. Tillväxten är anmärkningsvärt svag trots högkonjunktur. Det vore klädsamt om Socialdemokraterna kunde visa något form av självkritik inför de problem som regeringen negligerat och bidragit till att fördjupa under den senaste mandatperioden.

Medan regeringen subventionerar elcyklar för miljarder, höjer drivmedelsskatterna, urholkar LSS och bygger ut bidragslinjen har de verkliga samhällsproblemen negligerats. Vi moderater går till val på en reformagenda för att återupprätta samhällskontraktet. Statens kärnuppgifter och välfärdens kärna måste prioriteras framför höjda bidrag och kostsam symbolpolitik.

Moderaterna satsar på 10 000 fler polisanställda med bättre betalt. Vi behöver skärpa en rad straffskalor för de grövsta brotten, samtidigt som Polisen måste få betydligt bättre verktyg för att stoppa de kriminella gängen. Totalt lovar Moderaterna 17 miljarder kronor ytterligare till polis, övriga rättsväsendet och försvar under nästa mandatperiod.

Samtidigt måste det bli mer lönsamt att arbeta, det är både rätt och rättvist och en förutsättning för att Sverige ska klara integrationen. Som ett första steg vill vi fortsätta sänka skatten på arbete främst riktat mot låga inkomster, som tillsammans med ett bidragstak stoppar möjligheten att stapla bidrag på varandra. Migrationspolitiken måste vara stram och kopplas samman med tydligare krav på att lära sig svenska och krav på motprestation för nyanlända för att få bidrag.

Det här är Moderaternas prioriteringar. Vi är fokuserade på att presentera reformer för att lösa samhällsproblemen. Socialdemokraterna verkar däremot hellre ägna hela valrörelsen åt att tala illa om oss. Men med den prioriteringen gör man med säkerhet valet lättare för landets väljare den nionde september.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Riksdagsledamöter på dalabänken